Föreningen

Styrelsen 2024
Ordförande: Lottie Mattsson
Vice ordförande: Ann Sundin
Sekreterare: Lisa Sjöman
Kassör: Marianne Wärnegård
Suppleant: Ann-Helene Klasson
                         Siv Sundin
                        
Kontakt:
E-post: ordf@skrk.se

Klubbinfo

Tävlingssektion

Ungdomssekt.

Föreningsnummer 23828-48
Adress Ridhuset, Toarp
Postadress 31168 Slöinge 
Telefon 0706-04 43 44
E-post ordf@skrk.se
Hemsida http://www.skrk.se
Bankgiro 394-2745
Organisationsnummer 949000-4109

Siv Sundin
Susanne Roslyng

Våra eldsjälar som jobbar lite extra hårt för att driva runt tävlingarna på vår fantastiska anläggning.

Se fliken i menyraden

Tränare

På SKRK bedrivs träningar för ryttare i olika nivåer, i både hoppning och dressyr. För att läsa mer om vilka aktuella tränare som finns på anläggningen just nu, klicka på "Läs mer"

Hyra anläggningen?

Behöver du och ditt företag eller förening, en lokal med stora ytor, cafeteria och annat bra? Tveka inte på att kontakta oss på att hyra anläggningen.
Vi erbjuder alltid personanpassade lösningar!

Våra värderingar:
Verksamhet
Vi ska bedriva träningsverksamhet.
Vi ska bedriva en ungdomsverksamhet som ger våra ungdomar en god kunskap om föreningslivet.
Vi ska bedriva en efterfrågad tävlingsverksamhet.
Alla våra ridinstruktörer skall själva vara aktiva ryttare.

Hästhållning
Vi ska sköta våra hästar enligt de djurskyddsbestämmelser som gäller samt enligt SvRF's rekommendationer om god hästhållning.
Vi ska regelbundet vidareutbilda våra hästar.
Vi ska anpassa vårt hästbestånd till våra ridskoleelevers behov.

Säkerhet
Vi skall eftersträva en säkerhet enligt SvRF's rekommendationer.
Alla som vistas på SKRK's anläggning skall ha kännedom om rutiner och säkerhetsregler.

Social verksamhet
SKRK skall i aktiv samverkan med föräldrar verka för att ge våra ungdomar insikt i god etik och moral.
SKRK skall verka mot rökning, alkohol och droger.
SKRK skall verka för ett gott kamratskap utan mobbing och våld.