Orförande har ordet

Som vald ordförande för SKRK 2015 vill jag tacka för förtroendet.

Min ambition är att tillsammans med styrelsen arbeta för att utveckla klubben framåt i positiv anda. Jag hoppas också på ett stort engagemang från våra medlemmar så vi kan driva en ungdomsverksamhet och få hjälp med funktionärer  till våra arrangemang.  Jag vill också verka för att få ett gott samarbete med kunder och andra samarbetspartners.

Till sist vill jag önska alla våra tävlande medlemmar ett framgångsrikt år på tävlingsbanorna.

Ta gärna kontakt med mig eller någon annan i styrelsen om ni har frågor eller förslag.

Välkommen
till Susedalens Kör & Ridklubb 2015
Jonas Rosberg ordförande

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter