Nominering till styrelse 2019

Information från valberedningen

Enligt Susedalens kör och ridklubb stadgar ska  nominerade kandidater till styrelsen tillsättas på årsmötet den 26 februari 2019.
Vi kan notera att de flesta i styrelsen vars mandatperiod går ut 2019 är villiga att åtaga sig ett nytt uppdrag i styrelsen.
Nomineringar från medlemmar skall vara Valberedningen tillhanda senast den 15  februari 2019. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater. Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs.
Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i SKRK.
Valberedningens förslag till årsmötet meddelas senast 7 dagar innan årsmötet.
Vakanta platser i styrelsen 2019: 2 vakant ordinarie, 1 vakant ledamöter.
/Med vänlig hälsning Valberedningen SKRK 2018

Samtliga nomineringar skall sändas till:
camilla.samuelsson@falkenberg.se

Valberedningen  2018 består av följande ledamöter:
Camilla Samuelsson: camilla.samuelsson@falkenberg.se
Caroline Sundin-Ekeroth
caroline.ekeroth@pellybutik.se

__________________________________________________
Dessa frågor från Svenska ridsportförbundet ska användas för nominering till styrelsens SKRK 2019. En förutsättning för nominering är att personen är tillfrågad av er, att personen har tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt är medlem i en föreningen. Nomineringen skickas till:
camilla.samuelsson@falkenberg.se
senast den 15 februari 2019.
Nominering:______________________________________________________Namn:___________________________________________________
Ålder:___________
Adress: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tel. dagtid:____________________________
Tel. kvällstid: __________________________
E-post:_________________________________________________________ Yrke:___________________________________________________________ Utbildning: ______________________________________________________
________________________________________________________________ Erfarenheter från annan föreningsverksamhet: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Annan arbetslivserfarenhet, relevant för uppdraget: _________________________________________________________________________________________________________________________________ Övrigt:___________________________________________________________ Motivering till nomenering: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter