Valberedningen informerar

Information från valberedningen inför 2020.
Enligt Susedalens kör och ridklubb stadgar ska nominerade kandidater till styrelsen tillsättas på årsmötet den 16 februari 2021. Vi kan notera att de flesta i styrelsen vars mandatperiod går ut 2019 är villiga att åtaga sig ett nytt uppdrag i styrelsen.
Nomineringar från medlemmar skall vara Valberedningen tillhanda senast den 5 februari 2021. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater. Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs. Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i SKRK. Valberedningens förslag till årsmötet meddelas senast 7 dagar innan årsmötet.
/Med vänlig hälsning Valberedningen SKRK 2020
Samtliga nomineringar skall sändas till: camilla.samuelsson@falkenberg.se
_________________________________________________________________
Valberedningen 2020 består av följande ledamöter:
Camilla Samuelsson: camilla.samuelsson@falkenberg.se
Caroline Sundin-Ekeroth caroline.ekeroth@pellybutik.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter