Sara Löfman 8a i Himledalen

Sara Löfman kom 8a i Himledalens LB1 på 66,7% med Ruthven!
Grattis!

-

-

-