Camilla Tprsmarker 3a och 4a i Falkenberg

Camilla och Absolute Love kom 4a i MSV B4 på 66,413% pch 3a i MSV B5 på 66,837%
Grattis!

-

-

-