Camilla Torsmarker 4a i Billdal

Camilla och Absolute Love kom 4a i MSV B5 på 64,388%
Grattis!

-

-

-