Tänk på smittorisken av Kvarka!

Då vi inte vill ha kvarka till klubben så tänk på att inte använda samma kläder och skor i olika stallar.
Finns konstaterat fall av kvarka i Asige!

-

-

-