Jenny Lange vann 2 klasser i Åsbo

Jenny och Jeanciano vann både 1,00 och 1,10 i Åsbo. Stort grattis!

-

-

-