Åsa Ledel 4a i Jonstaka

Åsa och Browning kom 4a på 70 % i LB2
Grattis!

-

-

-