Celine Svensson Lidebring 6a på Olsegården

Celine och Arabella kom 6a i LB1 på 65,357%
Grattis!

-

-

-