Isolering som säkerhetsåtgärd

Zooepidemicus (kallas ofta Streptococcus zooepidemicus) kan orsaka övre luftvägsinfektion som liknar kvarka. Streptococcus zooepidemicus kan förekomma relativt ofta i lågt antal i näsa och svalg hos friska hästar utan att orsaka sjukdom. I de fall då Streptococcus zooepidemicus eller andra sjukdomsframkallande bakterier påvisas och där smittspridningen skett till andra hästar bör isoleringsförfarande övervägas.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-