Info från valberedningen inför 2020

Enligt Susedalens kör och ridklubb stadgar ska nominerade kandidater till styrelsen tillsättas på årsmötet den 25 februari 2020.
Vi kan notera att de flesta i styrelsen vars mandatperiod går ut 2019 är villiga att åtaga sig ett nytt uppdrag i styrelsen.
Nomineringar från medlemmar skall vara Valberedningen tillhanda senast den 17 februari 2020. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater. Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs. Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i SKRK.
Valberedningens förslag till årsmötet meddelas senast 7 dagar innan årsmötet.
/Med vänlig hälsning Valberedningen SKRK 2019
Samtliga nomineringar skall sändas till: camilla.samuelsson@falkenberg.se Valberedningen 2019 består av följande ledamöter:
Camilla Samuelsson: camilla.samuelsson@falkenberg.se
Caroline Sundin-Ekeroth caroline.ekeroth@pellybutik.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter