Information från valberedningen inför året 2023

Enligt Susedalens kör och ridklubb stadgar ska  nominerade kandidater till styrelsen tillsättas  på årsmötet den 28 februari 2023. 
Nomineringar från medlemmar skall vara valberedningen tillhanda senast den 14 februari 2023. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater. Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs. 
Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i SKRK.
Valberedningens förslag till årsmötet meddelas senast 7 dagar innan årsmötet, den 16 februari.
Samtliga nomineringar skall sändas till: 
camilla.samuelsson@falkenberg.se
Valberedningen  2022 består av följande ledamöter: 
Camilla Samuelsson: camilla.samuelsson@falkenberg.se
Caroline Sundin-Ekeroth:
caroline.ekeroth@pellybutik.se
/Med vänlig hälsning Valberedningen SKRK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter