Information från valberedningen

Enligt Susedalens kör- och ridklubbs stadgar ska  nominerade kandidater till styrelsen tillsättas  på årsmötet den 27 februari 2024.

Nomineringar från medlemmar önskas vara valberedningen tillhanda senast den 20 februari 2024.
 Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs.
Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i SKRK.
Valberedningens förslag till årsmötet meddelas före årsmötet.
Samtliga nomineringar skall sändas till:
camilla.samuelsson@falkenberg.se
Valberedningen  2023 består av följande ledamöter:
Camilla Samuelsson: camilla.samuelsson@falkenberg.se
Caroline Sundin-Ekeroth:
caroline.ekeroth@pellybutik.se

/Med vänlig hälsning Valberedningen SKRK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter